24
Sep

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի «Գրչի Ընկեր» Բանաստեղծական Մրցոյթի Բանաստեղծութիւնները

 • 1- ՍԻՐՈՅ ՏԱՂ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ
  Հոգին իմ պարմանի կը տենչայ քեզ,
  Իմ չքնաղ, լուսեղէն հայրենիք.
  Դուն ես անվերջ սիրոյ աղբիւրը մեր,
  Քեզմով ենք մենք միշտ հպարտ ու արի։
  Ճակատագրի բերումով այս ահռելի,
  Հեռացանք քեզմէ երկիր իմ հայրենի,
  Ինկանք գիրկը պանդխտութեան վշտալի,
  Կազմելով փոքր Հայաստաններ պանծալի։
  Օտարական աշխարհին մէջ սակայն,
  Սիրտս լի է սիրովդ անսահման։
  Հոգիս կը ցանկայ սաւառնիլ դէպի քեզ,
  Ու մարել կարօտի հուրը տօթակէզ։
  Կը սիրեմ բնութիւնդ գեղանի,
  Պտուղներդ արեւահամ,
  Վանքերդ հնամեայ.
  Կը սիրեմ երգերդ, տաղերդ, գիրքերդ
  մագաղաթեայ,
  Որոնք Կոմիտաս, Սեւակ ու թումանեան բուրելով՝
  Կը կազմեն հարուստ մշակոյթ մը դարաւոր։
  Օ՜հ հայրենիք իմ հեքիաթային,
  Ի՜նչ գովելի ես ու բաղձալի.
  Որքան գովենք քեզ, կը մնանք թերի
  Քանզի անմահական է սէրը մեր,
  Եւ քեզ համար են ամբողջ տաղերը մեր։
  Գիտեմ, դո՛ւն ալ կը սպասես մեզ գրկաբաց,
  Ու կը կանչես զաւակներդ, լռակեաց։
  Անոնք հեռու են քեզմէ, սակայն
  Սրտով քեզ հետ են յաւիտեան։
  Ես կը հաւատամ, թէ շուտով,
  Հայերն աշխարհի չորս ծագերէն
  Պիտի վերադառնան կարօտով՝
  Դէպի քեզ, դրախտային իմ հայրենիք
  Լալա
  Խաչատուրեան
  8-րդ դասարան

  2-ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՒմ Հայաստան սիրուն երկիր,

  Կը սիրեմ քեզ ես անսահման,

  Թէեւ մարմնով հեռու եմ ես`

  Բայց դուն միշտ իմ սրտիս մէջ ես:

  Շատ հպարտ եմ, որ ես հայ եմ,

  Եւ հայ դպրոց կը յաճախեմ,

  Կը խօսիմ ես միշտ հայերէն`

  Որ հայ լեզուն բարձր պահեմ:

  Ուշ կամ կանուխ ես պիտի գամ,

  Հայրենիքս պիտի մնամ,

  Հոն պիտի կերտեմ իմ ապագան`

  Երազներս իրաւ դառնան:

  Աննա Պոտիկեան

  Առաջին Դասարան

  3-ՔՈՅՐՍ

  Իմ միակս, իմ անուշիկս ու իմ լուսերեսս,

  Իմ կեանքի հայուհիս, իմ թանկագին աստղս,

  Փափուկ սրտիկս  ու քաղցրիկ  քոյրիկս,

  Դուն գաղափարներուս հզօրն ու լաւագոյնն ես:

  Հոգիիս լոյս կը ներշնչես ու յոյսերուս՝ ապաւէն,

  Դուն իմ միւս կէսն ես, իսկ ես՝ քու համար վէմ:

  Մենք միասին գեղեցիկ երկգագաթ Արարատն  ենք,

  Մենք ձեռք ձեռքի կեանքի բորբ արեւն ու յոյսն ենք:

  Մենք հայրենիքի խրոխտ զինուորներն  ենք,

  Մենք կարող ենք ամրակուռ լեռները միացնենք,

  Ու միասնաբար մեր  գալիք  ապագան կերտենք

  Քոյրս,  մենք հայրենիքի նման ուժեղ ու մէկ սիրտ ենք։

  Նիգոլ Աղպոյեան

  4-րդ դասարան

   

  4- ԻՄ ԼՈՒՍԱԳԵՂ

   Հայրենիք իմ սիրուն

  Գունագեղ ժայռերով

  Բազմաթիւ լեռներով

  Գեղեցիկ գետերով։

  Ա՜խ որքան սիրուն ես,

  Հարազատ  հայրենիք

  Լուսագեղ, լուսաշող, թանկագին

  Սրբագոյն հայրենիք։

  Իմ երկիր հայրական

  Ծաղկիր անվերջ, յաւերժական

  Կանգնիր հպարտ

  Իմ քաղցրահամ հայրենիք։

  Պիտ յիշենք քեզ անվերջ

  Անբաժան հայրենիք

  Անմահ հերոսներովդ Սուրբ

  Պարծանք իմ հայրենիք։

  Ազատագրուած հողերդ Սուրբ

  Պիտ պաշտպանենք քեզ յաւիտեան

  Միշտ յաղթական

  Սրբագոյն հայրենիք։

  _ Ապրի՜ր,փթթի՜ր խաղաղ

  Շողշողայ՝ շարունակ,

  Եռագոյնով յաւիտեան

  Իմ լուսագեղ հայրենիք։

  Աննա Քրիսթա Հատտատ

  4-րդ դասարան

   

  5-ՊԱՀԵՆՔ ՀՈՂԸ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻ

  Հայրենիքս իր բազում յաղթանակներով նման է մօրս,

  Հայրենիքս իր  նուիրեալ ու քաջ զինուորներով նման է մօրս,

  Հայրենիքս իր կրօնքով  եւ ամուր  հաւատքով նման է մօրս,

  Հայաստանս իր բնութիւնով եւ քարքարոտ լեռներով նման է մօրս:

  Հայաստան, իմ  Հայաստան, համայն հայութեան  մայրն ես,

  Երկնասլա’ց Արարատ, ձիւնածածկ  երկգագաթով բոլորովին իմն ես,

  Պաշտպանուած, պաշարուած  մեր նախահայր հզօր Հայկն ես,

  Հայաստան, իմ  Հայաստան, համայն հայութեան  ապաստանն ես,

  Մեր անցեալը պատերազմ է, իսկ  մեր ներկան՝    յաղթանակ,

  Եղար մեզի համար ներշնչանքի ու արարման միակ  օրրան,

  Հասար փառքի, յաւերժութեան եւ դրօշի անմահութեան,

  Քեզի համար պիտի չխնայեմ ուժս՝ յանուն արդարութեան:

  Պիտի քալեմ ես քու ճամբովդ ու քու սխրանքներովդ   պանծալի,

  Կրկին ու կրկին պիտի կանչեմ  քեզ՝  իմ  թանկագին, սխրալի,

  Եկէ’ք  հայեր, ոտքի կանգնինք  եւ  մեր արեան վերջին կաթիլով

  Պահենք  հողը մեր հայրենի մեր բազուկով՝ մեծով եւ փոքրիկով:

  Նաիմաթ Ալլահ Քոպալ

  5-րդ դասարան

  6-ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ

   Կարօտցած եմ  քեզ  երկիր  իմ  հզօր,

  Հողերուդ մէջ դարձած  եմ  ես մոլոր:

  Կարօտցած  եմ  խաղաղութեան  աղմուկը փողոցներուն,

  Ուր կը  թափառէի  եւ կը սուզուէի  յիշատակներուս մէջ անհուն:

  Կարօտցած  եմ  կապտաւուն  ջուրերուդ  զուլալ,

  Որ կը վազեն  առուակներէդ  անդադար:

  Կարօտցած  եմ  ճիւղերուդ  մէջ  փռուած  սոխակներուն խորոտիկ,

  Որոնք կը դայլայայլ  են  քնքուշ ու մեղմիկ:

  Կարօտցած եմ  բերրի  հողիդ  անարատ,

  Որտեղէն ծաղկած  են  զաւակներդ  հպարտ:

  Կարօտցած  եմ  քու  զով  զեփիւռին  օրօր,

  Որ կը շոյէ  մազերս  փափկիկ  եւ  անդորր:

  Ո˜հ,  որքա˜ն  կարօտցած եմ  քո  համեղ  նռանդ

  Ծիրանիդ  եւ  դեղձիդ  անապակ:

  Կարօտցած եմ  քո  սպիտակ  եւ  ճերմակ ձիւնին,

  Որ փաթիլ-փաթիլ  կը փռուին  գետնին:

  Փաթիլ Պօղոսեան

  9-րդ Դասարան

  7-ԻՄ ԱՆՈՒՇԻԿ ՄԱՅՐԻԿՍՍէր ըսելուս կ’ուզեմ իմանաք շատ բաներ,

  Կարող եմ սիրել ծաղիկ, բնութիւն,

  Կարող եմ սիրել ընկեր, բարութիւն,

  Կարող եմ սիրել շա՜տ ու շա՜տ բաներ:

  Կարող ես սիրել ուսուցիչդ, ընկերդ,

  Կարող ես սիրել մարդկանց  բիւրաւոր,

  Կարող ես սիրել բոլոր բարեկամներդ,

  Եւ ինչո՞ւ չէ նաեւ բաներ փառաւոր:

  Բայց գիտցէ’ք, թէ ամենամեծ սէրը

  Մօր սէրն է հեզ, քնքուշ ու բարի,

  Միշտ մեզ  թեւ թիկունք ու պաշտպանը

  Մայրն է աննման, հոգատար ու արի:

  Եթէ սխալիմ միշտ ներող, լուռ ու համբերող,

  Մայրս միշտ սիրող,  թախծոտ  ու տոկուն

  Մայրիկիս հանդէպ սէրս անթիւ, անհամար,

  Քեզ  շա՜տ կը սիրեմ  իմ անսահման  ՍԷՐ:

  Սէլինա Միրզա

  3-րդ դասարան

  ԱՆՆՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

   

  8-Հայուհի մը առիթով մը կ’այցելէ Հայաստան, ու կը հիանայ անոր գեղեցկութեամբ:

  Շատ կը սիրէ Հայաստանը ու ներշնչուած կը սկսի բանաստեղծութիւն մը հիւսել իր հայրենիքին մասին: Ահա եւ այդ տողերը.-

  Կը սիրեմ քեզ իմ հայրենիք,

  Առանց քեզի հայ չէինք կոչուեր,

  Առանց քեզի հայ չէինք ճանչցուեր,

  Քեզմէ թանկը չկայ հոգիիս մէջ։

  Եթէ հայրենիքս չըլլար, ո՞վ մեզ պիտի անուանէր հայ

  Ո՞վ պիտի ճաշակէր մեր համեղ պտուղները՝
  Ծիրանը, նուռը, խաղողը…
  Մեր եկեղեցւոյ մէջ ո՞վ պիտ աղօթէր
  Խունկ ու մոմ վառէր…
  Ո՞վ պիտի լսէր մեր ձայնն աշուղի
  Անվերջ նուագէր տուտուկ ու շվի…
  Եթէ չըլլային մեր հայ գրիչները՝
  Թումանեանը, Չարենցն ու Րաֆֆին
  Ո՞վ պիտի գրէր երգերն ու մատեանները…
  Իսկ եթէ մեր Ս. Մեսրոպ Մաշտոց հայոց այբուբենը չյօրինէր
  Արդեօք գիր ու գրականութիւն կ’ունենայի՞նք։
  Կը սիրեմ քեզ իմ հայրենիք,
  Եղի՛ր միշտ հզօր ու ամուր,
  Եղի՛ր միշտ բարձր ու կանգուն,
  Եռագոյնդ թող միշտ ծածանի անհուն։

  Սէլին Մելքոնեան
  9-րդ դասարան

   

  9-ՍԷՐ՝ ՄԵԾԵՐՈՒ  ՀԱՆԴԷՊ

   Օրերը կ’անցնին եւ մեր տարիքը կը յառաջանայ,

  Տարիքը յոյս մըն է, որ մենք կը փնտռենք:

  Որքան տարիքը յառաջանայ, այնքան սէր կը փնտռենք,

  Եւ կը պայքարինք յանուն սիրոյ եւ գուրգուրանքի:

  Ուրեմն եկէք խոնարհութեամբ գնահատենք մեր մեծերը,

  Ժպիտով ընդունինք անոնց օրհնեալ   ներկայութիւնը,

  Չտխրեցնենք իրենց սիրտերը ու չվշտացնենք իրենց հոգիները,

  Չխորհինք  չարութիւն  ու չմոռանանք իրենց ժպտուն դէմքերը:

  Վարուինք անկեղծութեամբ, ունենանք գորով ու գուրգուրանք,

  Ցուցաբերենք  հոգատարութիւն ու հաստատենք սիրային կապեր,

  Քանզի կեանքը շատ կարճ է, իսկ անոնք մեր պահապան հրեշտակներ,

  Կեանքը հաճելի է իրենցմով, գուցէ վաղը ըսենք եւ ուշանանք:

  Սորվինք կեանքը իրենցմէ, լսենք անոնց անուշ խրատները,

  Անոնք ոխ  չեն պահեր, նախանձ  ու շահեր չեն ունենար,

  Սիրենք ու յարգենք,  խնամենք ու ուրախացնենք  մեր մեծերը

  Քանզի սէրը զգացում մըն է, որ իր հզօրութեան նմանը չունենար:

  Սէրը սահման չունի,  սէրը  յոյսն է մեր կեանքին,

  Ուստի ամենուրէք տարածենք սէրն ու յարգանքը,

  Որպէսզի շիտակ ճամբու մէջ քալենք, ինչպէս մեր մեծերը:

  Սիրենք անոնց, որովհետեւ իրենցմէ սորվեցանք սիրոյ իմաստը:

  Ալիս Պոյաճեան

  4-րդ դասարան

   

  10-ՀՈՂ ՀԱՅՐԵՆԻ

  Հայրենի հողն  իմ անուշ

  Ճանապարհդ ես կ’երազեմ:

  Փոքրիկներուն զուարթ ձայնին,

  Հրճուանքը ես կը լսեմ:

  Հայրենի հող իմ անուշ,

  Ճանապարհ մեր սրբազան:

  Արծիւի պէս յաղթական,

  Արարատի գագաթին օթեւան:

  Ռոյ Մարոնի

  3-րդ դասարան

   

  11-ՄԱՅՐՍ

  Մայր իմ, դուն իմ կեանքն ես,

  Դուն իմ անուշ հոտով ծաղիկն ես,

  Դուն իմ քնքուշ գեղեցիկն ես,

  Դուն իմ ամենալաւն ես:

  Առանց քեզ ես հոս ոչինչ եմ,

  Ես հետդ ապահով եմ,

  Հետդ կը զգամ պաշտպանուած եմ,

  Դուն իմ տաքուկ գիրկն ես:

  Դուն գիշերներուս հրեշտակը,

  Դուն իմ առաջին ուսուցիչը,

  Դուն լեզուիս առաջին բառը,

  Մայրս՝ սրտիս զարկը:

  Սեպուհ Աղպոյեան

  3-րդ դասարան

   

  12-ԻՍԿԱԿԱՆ ՍԷՐԸ

   Օրին մէկը կնոջ մը հանդիպեցայ եւ ան պատմեց իր հինգ սէրերուն մասին.-

  Առաջին սէրս էր ՝ Հայրս,

  Երբ աչքերս բացի, տեսայ իւրայատուկ  անձը  կեանքիս,

  Որ իր ձեռքերուն եւ շուքին տակ հասակ առի,

  Ականջս լեցուեցաւ իր անուշ խօսքերով,

  Ինծի սորվեցուց կեանքը դժուարութիւններով:

  Երկրորդ սէրս էր՝  Եղբայրս,

  Եղաւ կեանքիս ընկերը ու ամենաթանկ էակը,

  Դարձաւ գաղտնիքներուս տունը ու կեանքիս ապահովութիւնը,

  Տուաւ ինձ գուրգուրանք, սէր եւ խաղաղութիւն,

  Իրմով ես հպարտացայ:

  Երրորդ սէրս էր ՝ Տղաս,

  Ինը ամիս յոյսով, տառապանքով  եւ կարօտով սպասեցի,

  Գրաւեց սիրտս ու եղաւ կեանքիս  նուիրական գանձը

  Չկան բառեր արտայայտելու սէրս իրեն հանդէպ:

  Իր սէրը անսահման է:

  Չորրորդ սէրս էր՝ Փեսաս,

  Կեանքիս ամենաքնքուշ անձը գտաւ զինք,

  Առնելով կեանքիս արեգակը,

  Որ եղաւ իմ խորունկ սէրս:

  Սրտիս մէջ տեղ ունեցաւ իր գուրգուրանքով:

  Հինգերորդ սէրս էր՝ Թոռնիկս,

  Կեանքիս թանկ  անձը եւ փայլուն աստղը

  Կեանքիս ճոխութիւնը:

  Իր հետ ես կրկին դարձայ երեխայ

  Եթէ կ’ուզէք սիրոյ իմաստը գիտնալ

  Ապա իմաստը ըսեմ՝ թոռնիկն է:

  Յարութ Պոյաճեան

  4-րդ դասարան

   

   

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...