Ապրիլ 24-ը Ֆրանսայի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օր հռչակման մասին կը գրեն Մոնթրէալի Ազգային վարժարանի աշակերտները

Հայերէնի դասապահու մը ընթացքին, Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Ազգային վարժարանի Բասդրմաճեան Երկրորդականի Ութերորդ կարգի աշակերտները իմացան Ֆրանսայի նախագահ ԷմանուէլՄաքրոնի Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օր հռչակման մասին (5 Փետրուար, 2019-ին): Ստորեւ ձեզի կը ներկայացուի այս առթիւ կատարուած աշակերտական գրառումներ:

Լ.Փ.

Հայ աշակերտին կարծիքը

Երբ ես լսեցի, որ Էմանուէլ Մաքրոն՝ Ֆրանսայի նախագահը այս հրաշալի քայլը առաւ, շատ հպարտացայ իրմով: Իբրեւ հայ աշակերտ, նախ՝ կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել իրեն եւ ըսել թէ իր ըրածն ու ընելիքը շատ խելացի եւ համարձակ քայլեր են: Շատ ճիշդ է ան, երբ հայոց ցեղասպանութիւնը կ՛անուանէ մարդկութեան դէմ գործուած հանձագործութիւն: Շատ ճիշդ է ան, երբ կ՛ըսէ, թէ «Թուրքիոյ նախագահը դեռ ամբողջ թուրք ժողովուրդը չէ»: Այս մէկը կ՛ենթադրէ, որ այլ երկիրներ, որոնց շարքին Գանատան, շատ ընելիքներ ունին: Ինչ կը վերաբերի Թուրքիոյ նախագահին, կ՛ուզեմ իրեն ըսել, որ ժամանակը եկած է, որ ընդունի 1915-ին կատարուած Հայկական Ցեղասպանութիւնը: Այլեւս, ան աչք չի կրնար գոցել բոլոր աշխարհի երկիրներուն արդարութեան վրայ հիմուած որոշումներուն վրայ:

Մանէ Դաւթեան

Ես շատ հրճուեցայ, երբ իմացայ Ֆրանսայէն եկած այս բարի լուրը: Շնորհակալ եմ Ֆրանսայի նախագահին, որ այս մեծ ուրախութիւնը պատճառեց ինծի: Ես չեմ կրնար մոռնալ Ապրիլ 24 եւ վստահ եմ, թէ բոլոր հայերն ու ֆրանսացիները պիտի չմոռնան զայն:

Արտօ Անթապի

Թուրքիա պէտք է ընդունի Հայկական Ցեղասպանութիւնը:

Թուրքերը ուրանալով 24 Ապրիլ 1915 իրողութիւնը կ՛անարգեն ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը եւ կ՛անպատուեն Կարօ Փայլանի նման ազգասէր մարդոց արդարութեան ծառաւ հոգիները: Անցեալ շաբաթ Ֆրանսայի մէջ առնուած որոշումը յարգանքի մը գիտակցութենէն կը բխի եւ յարգանք կը պարտադրէ: Յարգուած երկրի մը վայել է նման քայլ մը: Իբրեւ գանատահայ աշակերտ կը կարծեմ, որ Գանատան ալ նման օրէնք մը կրնայ յառաջացնել եւ Ֆրանսայի միանալով կրնայ վերջ տալ Թուրքիոյ ցեղասպանութեան ժխտումի քաղաքականութեան:

Գարին Փօլատ

Եթէ Էմանուէլ Մաքրոն Ապրիլ 24 Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի օր հռչակած է, յոյս ունիմ, որ այլ երկիրներ ալ նոյնը կ՛ընեն: Այս ձեւով Թուրքիոյ վրայ ճնշումը կ՛աւելնայ եւ ան ստիպուած տեղի կու տայ: Կը հաւատամ, որ աշխարհի բոլոր հայերը միասին աշխատելով միայն պիտի յաջողին:

Սագօ Ժուքաքէլեան

Կ՛ուզեմ, որ աշխարհի բոլոր երկիրները քաջալերուած Ֆրանսայի վերջին որոշումէն, նոյնը բանը ընեն: Այս պահուս ամէն մարդ պէտք է շնորհակալութիւն յայտնէ Ֆրանսային իր այս գեղեցիկ որոշումին համար: Սակայն, թուրքը պէտք է զգուշանայ եւ հասկնայ, որ «պարտուելու» ժամանակը հասած է:

Լիանա Կիրակոսեան

Շատ ուրախ եմ լսելու, որ վերջապէս Հայաստանէն զատ օտար երկիր մը Հայկական Ցեղասպանութիւնը այսքան լրջութեամբ կ՛ընդունի: Հիմա Ֆրանսան թէ՛ հայուն կողքին է, եւ թէ՛ արդարութեան: Ուրեմն, Գանատան, որ շատ տարիներ առաջ պաշտօնապէս ճանչցաւ 24 Ապրիլ 1915 գործադրուած Հայոց Ցեղասպանութիւնը, պէտք է միեւնոյն բանը ընէ:

Յակոբ Հատիտեան

Էմանուէլ Մագրոնի յայտարարութիւնը մարդոց գիտակցութիւնը արթնցուց ցեղասպանութեան գծով: Անոր խօսքը սփոփեց մեր սրտերը, քանի որ ցեղասպանութեան ցաւը մեր սրտերը կ՛այրէ: Ժասթըն Դրուտոն ալ կրնայ Ապրիլ 24-ի հետ կապուած պատմական այս իրողութիւնը օգտագործել գանատացի ժողովուրդին մէջ գիտակցութիւնը արթնցնելու, որպէսզի ամբողջ աշխարհով մէկ պայքարինք ցեղասպանութեան եւ անոր հետեւանքներուն դէմ:

Արսէն Էբոյեան


Էմանուէլ Մաքրոն Ֆրանսայի նախագահը շատ լաւ որոշում մը առաւ երբ Ապրիլ 24-ը Հայկական Ցեղասպանութեան յիշատակի օր հռչակեց: Հիմա աւելի մեծ թիւով երկիրներ նկատի պիտի առնեն այս իրողութիւնը եւ շատերուն գիտակցութիւնը պիտի արթննայ:

Ես շատ հպարտ եմ գանատահայ ըլլալով: Սակայն, աւելի ուրախ պիտի ըլլամ, եթէ Գանատայի մէջ ալ նոյնը կատարուի: Ես այս տարի Ապրիլ 24-ին, Գանատայի Խորհրդարանին առջեւ կատարուած ցոյցին այս պիտի պահանջեմ Գանատայէն եւ պիտի ըսեմ Էրտողանին, որ պէտք է ընդունի իրականութիւնը:

Շանթ Քեջեճեան

Ես կը կարծեմ, որ Ֆրանսայի նախագահին այս հոյակապ որոշումը օրինակ պէտք է դառնայ ուրիշ երկիրներու նախագահներուն: Ժամանակն է, որ Թրուտոն ալ Մաքրոնիին նման մտածէ եւ ստիպէ Էրտողանին տեսնելու արեւու պէս յստակ ճշմարտութիւնը:

Ես կը յարգեմ Ֆրանսայի նախագահը իր այս մարդասիրական կեցուածքին համար:

Արամ Պետրոսեան

Ֆրանսացիները հայասէր ժողովուրդ են եւ միշտ պատրաստ են մեզի օգնելու: Ես վստահ չեմ, որ գանատացիները նոյն բանը կրնան ընել մեզի:

Ֆրանսայի նախագահը մեծ սիրտ ունեցող մարդ է: Արդեօք Դրուտոն նոյնքան մեծ սիրտ ունի՞:

Հրակ Խաչիկ

Ես կը կարծեմ, որ Ֆրանսան շատ կը սիրէ Հայաստանը, քանի որ ան «Լա Ֆրանգոֆոնի» երկիրներու շարքին է եւ մարդկութեան դէմ գործուած ոճիրին դէմ է: Եթէ Գանատան ալ իսկապէս հակառակ է մարդկութեան դէմ գործուած ոեւէ ոճիրի, թող ինքն ալ նոյն բանը ընէ: Ա՛լ կը բաւէ Թուրքիոյ նախագահին ըրածն ալ: Ան շատ սխալ կ՝ընէ. աջ ու ձախ սուտեր կը տարածէ. միամիտ մարդոց գլուխները կը լուայ:

Դրօ Պալուզեան

Եթէ օր մը անձամբ հանդիպիմ Ֆրանսայի նախագահին, իրեն շնորհակալութիւն պիտի յայտնեմ, որովհետեւ ըրածը կը գնահատեմ: Իսկ եթէ օր մը հանդիպիմ Թուրքիոյ նախագահին, զինք սուտասան պիտի անուանեմ:

Քիօնա Մէլօ

Ես հպարտ եմ, որ աշխարհի մէջ կայ Ֆրանսայի նման երկիր մը, ուր Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան օր հռչակուած է: Սակայն, ամենէն կարեւորը այն է, որ հայը ինք ամէն օր յիշէ հայկական ցեղասպանութիւնը: Աւելի՛ն, ոչ թէ հայը սպասէ որ Ֆրանսան կամ Գանատան ճնշեն Թուրքիոյ վրայ ճանչնալու հայկական ցեղասպանութիւնը, այլ հայն ու Հայաստանը միասնաբար առնեն քաղաքական քայլեր:

Ի՞նչ կը խորհիք Էրտողանի մասին, եթէ ինք ըլլար ցեղասպանութեան զոհը: Արդեօք ի՞նչ պիտի ընէր:

Խաչիկ Սարգիս

Եթէ կարենայի Ֆրանսայի նախագահին բան մը ըսել, պիտի ըսէի, որ իր ըրածը շատ նշանակալից բան մըն է: Նոյնիսկ, հայկական ցեղասպանութիւնը ճանչցող պետութիւնները նման քայլի դիմելու քաջութիւնը կամ մտածումը չեն ունեցած, ուր մնաց Թուրքիոյ նախագահին երկխօսութեան հրաւէրը:

Եթէ կարողութիւն ունենայի, կը համոզէի գանատական կառավարութիւնը, որ Թուրքիոյ հետ խօսի եւ համաձայնի ի շահ իմ ժողովուրդիս:

Մեղրի Ղազարեան

Շնորհակալութիւնս կ՛երթայ Ֆրանսային եւ իր մեծ նախագահին: Ես ուրախ եմ, որ Ֆրանսայի պէս երկիր մը Ապրիլ 24-ը հռչակած է Հայկական Ցեղասպանութեան օր: Եւ տակաւին յայտարարած է, թէ Թուրքիոյ հետ կ՛ուզէ խօսիլ եւ համոզել զինք, որ ետ տան մեր հողերը:

Կեցցե՛ս Ֆրանսա:

Լեւոն Քոչարեան

Ֆրանսայի նախագահը Էմանուէլ Մագրոն յայտնեց, որ ցեղասպանութիւնը յանցագործութիւն է մարդկութեան եւ քաղաքակրթութեան դէմ: Ուրեմն, իր կառավարութիւնը շատ լաւ բան մը ըրաւ Ապրիլ 24-ին համար: Երանի՜, Ճասթըմ Դրուտոն ալ նոյնը ընէ, որպէսզի աւելի մեծ թիւով երկիրներ գիտնան թուրքին ինչպիսի գէշ գործեր ըրած ըլլալը:

Անի Քէհեաեան

Երբ Ֆրանսայէն եկած այս բարի լուրը լսեցի, շատ ուրախացայ: Զարմանալի չէ՞, լսել նախագահի մը մասին, որ թէեւ հայ չէ, բայց ունի բարի հայու սիրտ մը: Ի՜նչ լաւ կ՛ըլլայ մեր բարի վարչապետն ալ հետեւի իրեն:

Անի Արպթալեան

Ես շատ ուրախ եմ, որ այլ երկիր մը մեր ցաւը կը հասկնայ ու մեզի թիկունք կը կենայ: Ֆրանսացի ժողովուրդը հասկցաւ կատարուած անարդարութիւնը եւ մեր պայքարին միացաւ:Կարելի այս ձեւով թուրքիան վերջապէս լաւ կը հասկնայ, թէ ինչ մեծ սխալներ ըրած է հայուն ու Հայաստանին նակատմամբ:

Եթէ մօտ ատենէն Գանատան ալ նոյն բանը ընէ, ինչպէս Ֆրանսան, աւելի շատ երկիրներ կը ճանչնան հայկական ցեղասպանութիւնը: Այս պարագային աւելի մեծ թիւով բարեկամներ կ՛ունենանք եւ Թուրքիան ստիպուած կ՛ընդունի իր սխալները եւ մեր հողերը ետ կու տայ մեզի: Կը հաւատամ, որ Թուրքիոյ նախագահ՝Էրտողանը չի կրնար Ֆրանսայի կեցուածքին դէմ դնել եւ ինքզինք արդարացնել,ինչպէս ըրած է միշտ: Ան պէտք է հասկնայ, որ ճշմարտութիւնը չի թաղուիր եւ իր սխալները պէտք է սրբագրուին:

Ալլա Կարապետեան

Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոնի յայտարարութիւնը շատ մեծ ազդեցութիւն ձգեց հայ աշակերտներուն վրայ:

Շատ հպարտ եմ այսօր, որովհետեւ օտար ազգ մը ընդունեց հայերու կողքին կանգնիլ 1915-ի ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յարգելով: Վստահ եմ, որ Փետրուար 5, 2019-ը կարեւոր թուական մը եղաւ հայերուն եւ ֆրանսացիներուն համար: Կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել Էմանուէլ Մաքրոնին, որ պատիւ բերաւ իր ժողովուրդին հանցագործութեան եւ արդարութեան սիրոյն հաստատած այս նոր օրէնքով:

Ամբողջ սրտովս կը ցանկամ, որ Գանատան հետեւի Ֆրանսայի օրինակին: Շատ պիտի ուզեմ, որ Գանատան ալ Թուրքիոյ նախագահը երկխօսութեան հրաւիրէ, որպէսզի ան այլեւս դադրի Ապրիլ 24 ուրանալէ:

Թամար Խշխշեան

Ֆրանսայի նախագահը համարձակօրէն կը պաշտպանէ հայն ու Հայաստանը եւ կը ծառայէ արդարութեան գործին: Այս մէկը կը քաջալերէ ու յոյս կու տայ բոլոր անոնց, որոնց դէմ ցեղասպանութիւն գործուած է եւ հանձաւորը անպատիժ մնացած է:

Եթէ մեր երկրի վարչապետն ալ այսպիսի քայլեր առնէ, շատ լաւ ազդեցութիւն պիտի ունենայ իր գործը: Մեր պարագային ան կրնայ օգնել մեզի, որ մեր հողերուն վերատիրանանք եւ անմեղ զոհերուն արեան գինը ստանանք:

Շանթ Թոփալեան

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...