15
Jan

Գանատահայ Աշակերտներուն Մաղթանքները Հայրենիքի Պաշտպան Զինուորներուն

Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ Ազգային վարժարանի «Սարաֆեան» նախակրթարանի հինգերորդ կարգի աշակերտները նոր տարուան առաջին օրերուն յիշեցին մեր հայրենիքը պաշտպանող հայ զինուորը եւ անոր գրեցին հետեւեալ նամակները:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Կասիա Այնթապլեանն եմ եւ 10 տարեկան եմ: Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: Ես շատ կը գնահատեմ ձեր գործը: Ուրախ եմ, որ գիշերը կրնամ հանգիստ քնանալ, գիտնալով որ իմ հայրենիքս պաշտպանուած եւ ապահով է: Կը մաղթեմ, որ միշտ առողջ մնաք եւ շատ կը քաջալերեմ ձեզ: Նաեւ կը մաղթեմ բարի, խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Անթոնի Մագաճեան է: Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: Ես 11 տարեկան եմ: Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեզի, որ մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք ամէն ժամ, ամէն օր: Գիտեմ, որ դուք շատ զօրաւոր, քաջ եւ խելացի էք: Ձեզի կը մաղթեմ ուրախութիւն: Երբեք չյանձնուիք, մենք ձեր կողքին ենք:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Աննա Քրիսթի Գայապալեանն եմ: Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: Ես 11 տարեկան եմ: Մենք ձեզմէ շատ շնորհակալ ենք, որովհետեւ դուք ամէն առտու, ամէն իրիկուն մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք թշնամիներէն: Մենք հոս ապահով ենք, որովհետեւ գիտենք, թէ մեր հայրենիքին մէջ ունինք ձեզի նման քաջ զինուորներ, որոնք մեր հայրենիքին համար այս ցուրտին կը պայքարին թշնամիներուն դէմ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, անունս Թաթիանա Գիրտամ է: Ես Մոնթրէալ կ’ապրիմ, աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Գիտեմ, որ ձեր գործը շատ դժուար է, եւ շատ կը չարչարուիք, շատ քաջ էք: Կը մաղթեմ, որ այս պաղ օդին կարենաք դիմանալ եւ երբեք չյանձնուիք:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, անունս Արիանա Թալաթինեան է: Ես Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք: Ձեզի կը մաղթեմ բարի, ապահով եւ խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, բարե՛ւ, իմ անունս Գայլի Գուլայեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ եւ 11 տարեկան եմ: Ձեզի կ’ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել, որ մեր Հայաստանը կը պաշտպանէք: Ձեզի կը մաղթեմ ուրախութիւն, առողջութիւն եւ ապահովութիւն: Շնորհաւոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Գառնի Քէշիշեան է: Ես Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Դուք շատ քաջ էք եւ մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք: Շնորհակալութիւն, որ ցուրտին նոյնիսկ կը պաշտպանէք մեր սահմանները: Ձեզի կը մաղթեմ առողջութիւն եւ ուրախութիւն: Շնորհաւոր նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Մարինա Աբգարեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Կը մաղթեմ, որ տաք մնաք ցուրտին մէջ եւ ապահով մնաք:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Էմիլի Գարահիսարեան է, եւ ես Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 11 տարեկան եմ: Կը մաղթեմ, որ առողջ մնաք: Դուք կը պաշտպանէք մեր հայրենիքը, քաջ էք եւ անվախ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Սեւակ Գույումճեանն եմ, Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ եւ 11 տարեկան եմ: Ես կը մաղթեմ, որ դուք առողջ ըլլաք: Աստուած միշտ ձեր հետ ըլլայ, եւ շնորհաւոր Սուրբ Ծնունդ:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Ճորտըն Թորիկեանն եմ, Սուրբ Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Ես քեզ կը գնահատեմ եւ կը մաղթեմ, որ առողջ ըլլաք: Դուք ինչպէ՞ս պաղին կը դիմանաք: Շնորհակալութիւն, որ կը պաշտպանէք մեր հայրենիքը:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, անունս Սթելլա Նազարեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Արդեօք չէ՞ք պաղիր, երբ ձիւն կայ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի եւ խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Քրիսթէլ Քէօշկէրեանն եմ: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 11 տարեկան եմ: Կը մաղթեմ, որ դուք առողջ ըլլաք: Նաեւ ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Իզապէլ Նալպանտեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Կը մաղթեմ, որ դուք միշտ ապահով ըլլաք եւ անվախ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի եւ խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուորներ, ես Շանթ Մանուկեանն եմ: Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Գիտեմ, որ դուք շատ լաւ գործ մը կը կատարէք: Կը մաղթեմ, որ ապահով եւ առողջ ըլլաք: Հարցում մը ունիմ ձեզի. դուրսը կը պաղի՞ք: Ձեզի կը մաղթեմ բարի եւ խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, անունս Կապրիէլ Պետրոսեան է, եւ ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Շնորհակալ եմ, որ այս ցուրտին, փոթորիկին մէջ միշտ պատրաստ էք կռուելու: Գիտեմ, որ շատ բան չգրեցի, բայց գրեցի, ինչ որ միշտ կ’ուզէի գրել: Գիտեմ նաեւ, որ դուք մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք, եւ մենք ձեզի բան չենք ըներ, անոր համար այս նամակս ձեզի համար նուէր մըն է իմ կողմէս: Ձեզի կը մաղթեմ բարի եւ խաղաղ նոր տարի:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Ալէք Գաթարոյեան է: Ես Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 11 տարեկան եմ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: Գիտեմ, որ ձեր գործը դժուար է, բայց դուք երբեք չէք յանձնուիր:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, ես Կարէն Թահանեանն եմ: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 11 տարեկան եմ: Ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: Առողջ եւ ապահով մնացէք: Դուք անվախ զինուորներ էք:

Սիրելի հայ զինուոր, Անունս Ռաֆֆի Պետրոսեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: Ես կը գնահատեմ ձեզ, որովհետեւ մեր հայրենիքը կը պաշտպանէք: Ձեզի կը մաղթեմ բարի նոր տարի եւ խաղաղ օրեր:

Սիրելի՛ հայ զինուոր, իմ անունս Սեւանա Տարագճեան է: Ես Մոնթրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի աշակերտ եմ: 10 տարեկան եմ: Ես ձեզ կը շնորհաւորեմ, որովհետեւ դուք շատ չարչարուիք, որ պաշտպանէք մեր հայրենիքը:Ձեզի կը մաղթեմ խաղաղ նոր տարի մը:

աղբիւր՝ «Հորիզոն» Գանատա

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...